מסנן להעצמת תמונה שמשפר את ההסתגלות לאור בין אם במצב של אור בהיר או אור נמוך בו זמנית גם מדייק את מעבר האור להשגת חדות וניגודיות.