1985_HP_Destktop_7_1944x.jpg

קולקצית זכוכית 1985

המורשת של REVO מדברת בפני עצמה
קולקצית עדשות הזכוכית 1985 של REVO כולל סגנונות איקוניים של חזרה לשורשים. כמשקפי השמש המקוריים לביצועים, עדשת זכוכית הקריסטלית המקוטבת שמבוססת טכנולוגיה של נאס"א, תגן על העיניים בסטייל.

1/3
ARTHUR | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
COBRA | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
JASPER | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
SIERRA | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
ATLAS | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
DEXTER | CRYSTAL GLASS LENS
1/4
PYTHON III | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
VINTAGE WRAP | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
CLIVE | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
HARRISON | CRYSTAL GLASS LENS
1/2
QUINN | CRYSTAL GLASS LENS
1/3
WATSON | CRYSTAL GLASS LENS