Seeoo קלאסיק הם אחזור עכשווי של המשקפיים ההיסטוריים הנצחיים "פינס-נץ'". Seeoo קלאסיק הם גשר המחבר בין מסורת הייצור לבין הטכנולוגיה עדכנית.

Classic

קולקציית

© 2016 מבט בקליק בע"מ

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon