SEEOO Classic Tortiose

​Seeoo קלאסיק הם שחזור עכשווי של המשקפיים ההיסטוריים הנצחיים "פינס-נץ'". Seeoo קלאסיק הם גשר המחבר בין מסורת הייצור לבין הטכנולוגיה עדכנית.

המסגרת מיוצרת מאצטט מצ'וקלי הטוב ביותר.

classic_tortoise_backpng
classic_tortoisejpg

© 2016 מבט בקליק בע"מ

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon