SEEOO Leather Blue Marine

גרסת העור של Seeoo קלסיק שהיא שחזור עכשווי של המשקפיים ההיסטוריים הנצחיים "פינס-נץ'". Seeoo קלאסיק הם גשר המחבר בין מסורת הייצור לבין הטכנולוגיה עדכנית.

מארז המשקפיים מצופה בעור, באיכות גבוהה. המסגרת מיוצרת מאצטט מצ'וקלי הטוב ביותר.

leather_blumarinejpg

© 2016 מבט בקליק בע"מ

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon