SEEOO Leather Brown

גרסת העור של Seeoo קלסיק שהיא שחזור עכשווי של המשקפיים ההיסטוריים הנצחיים "פינס-נץ'". Seeoo קלאסיק הם גשר המחבר בין מסורת הייצור לבין הטכנולוגיה עדכנית.

מארז המשקפיים מצופה בעור, באיכות גבוהה. המסגרת מיוצרת מאצטט מצ'וקלי הטוב ביותר.

Seeoo Sun Big שחור
Seeoo Sun Big שריון צב