SEEOO Classic

קלסיק שחור - מבט קדמי
קלסיק שחור - מבט אחורי
קלסיק כחול - מבט קדמי
קלסיק כחול - מבט אחורי
קלסיק כחול ים - מבט קדמי
קלסיק כחול ים - מבט אחורי
קלסיק ירוק - מבט קדמי
קלסיק ירוק - מבט אחורי
קלסיק ירוק מים - מבט קדמי
קלסיק ירוק מים - מבט אחורי
קלסיק לילך - מבט קדמי
קלסיק לילך - מבט אחורי
קלסיק לבן - מבט קדמי
קלסיק לבן - מבט אחורי
קלסיק אדום - מבט קדמי
קלסיק אדום - מבט אחורי
קלסיק שיריון צב - מבט קדמי
קלסיק שיריון צב - מבט אחורי
קלסיק כתום - מבט קדמי
קלסיק כתום - מבט אחורי

Seeoo קלאסיק הם שחזור עכשווי של המשקפיים ההיסטוריים הנצחיים "פינס-נץ'". Seeoo קלאסיק הם גשר המחבר בין מסורת הייצור לבין הטכנולוגיה עדכנית.
המשקפיים מיוצרים עם אצטט מזוצ'לי הטוב ביותר.