SEEOO "לראות את העולם כפי שהוא".

"חזרה למקורות", זה לעתים קרובות תוצאה של מחקר מכוון היטב, שערכו גבוה ושזוכה להערכה רק במבט לאחור. לפיכך, סגנון ואופנה הם למעשה נצחיים. כך משיגים ייצוג נצחי של סמלים שהם חלק מערכים ותרבות אנושית אלמותית.

הזמן אינו תמיד מרחיק מהחיים המודרניים. לעיתים הוא נשאר איתנו, בזיכרון שלנו כצורה אמנותית. כשבבסיסו תמצאו השראה, שלבשה צורה תחת השם Seeoo, בזכות היצירתיות מצליחים לתרגם תמונה ומסורת בזוג משקפיים עם סגנון מיוחד.
וזהו הביטוי של אלגנטיות מודרנית באמצעות חדשנות טכנולוגית אוונגדית, שמתרחקת מהקונספט של אחידות ו"רגילות".
זה רק חוויה גרידא ללבוש אותם, הצבעים הבהירים מאירים את מסגרת האצטט והמתכת, הפרטים הקלאסיים שמאפיינים את
Seeoo.

בשילוב המוכב ממתנה איכותית, בלעדיות וקסם. לגברים ונשים כאחד. מה שחדש אינו בא בהכרח מן העתיד.

Seeoo הם לאלו שאוהבים לבדל את עצמם עם מסורת!

הקולקציות של SEEOO